Сервиз


Последователност на сервизното обслужване

Ремонтът на продукти в сервиза на Stealtech Computers се извършва в следния ред:
1. Устройството се доставя в сервиза от клиента или упълномощено от него лице в пълна окомплектовка, без видими външни дефекти и придружаващата го гаранциона карта.
2. Клиентът попълва предоставената му от служител на фирмата сервизна форма, в която описва съответните оплаквания.
3. Сервизен техник извършва ремонт на устройството, определя се цена за ремонта (ако има такава) или се издава препоръка за подмяна.
4. Устройството се предава на клиента (или упълномощеното от него лице), само при предоставяне на гаранционна карта от страна на клиената.

Устройството напуска сервиза на фирмата единствено след представянето на гаранционна карта!


ЦЕНИ НА СЕРВИЗНИ УСЛУГИ

1. Общи софтуерни услуги – за 1 час - 15 лв.

2. Монтаж / демонтаж на компонент - 8 лв.

3. Монтаж / демонтаж на дънна платка - 15 лв.

4. Диагностика на компонент - 15 лв.

5. Диагностика на преносим компютър - 25 лв.

6. Диагностика на настолна система - 25 лв.

7. Разделяне на твърд диск и форматиране - 7 лв.

8. Прехвърляне на информация - 20 лв.

9. Почистване на настолна компютърна система - 8 лв.

10. Почистване на преносим компютър - 40 - 60 лв.

11. Настройка на BIOS - 10 лв.

12. Настройка на настолна система - 25 лв.

13. Настройка на преносим компютър - 35 лв.

14. Настройка на софтуерен продукт - 25 лв.

15. Смяна на кондензатори - 30 лв.

16. Инсталиране на Windows Home /софтуер на клиента/ - 15 лв.

17. Инсталиране на Windows Profes. /софтуер на клиента/ - 25 лв.

18. Инсталиране на преносим комп. /софтуер на клиента/ - 55 лв.

19. Инсталиране на друг продукт/софтуер на клиента/ - 20 лв.

20. Инсталиране на драйвер /софтуер на клиента/ - 10 лв.

21. Търсене на драйвер от интернет и инсталиране - 20 лв.

22. Почистване от компютърен вирус - 30 лв.

23. Възстановяване на изтрита информация - 95 лв.

24. Кирилизиране на Windows /софтуер на клиента/ - 10 лв.

25. Диагностика на монитор - 15 лв.

Посочените цени са в лева и с включен ДДС.